Poems, Poèmes, Pjesme

A selection of multilingual poems in English, Croatian and French.

Une selection de poèmes multilingues en français, anglais et croate.

Izbor višejezičnih pjesama na engleskom, hrvatskom i francuskom.